Άλλες υπηρεσίες

Κοπή και συσκευασία
τροφίμων βάσει προδιαγραφών και απαιτήσεων των πελατών, όπως τυριά, αλλαντικά και άλλα τρόφιμα που εντάσσονται στη γκάμα των προϊόντων και εμπορευμάτων της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ».

Μεταφορά, φύλαξη και παράδοση
τροφίμων έναντι μικρής αμοιβής για λογαριασμό πελατών.


Mobile start

Μεταφορά, φύλαξη και παράδοση
τροφίμων έναντι μικρής αμοιβής για λογαριασμό πελατών.


Mobile end

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο των προϊόντων
και ζητήστε μας προσφορά κόστους